Lösa Nackdelen Med Fjärrfelsökning

I den här köpguiden tar vi reda på ett antal möjliga orsaker som kan leda till fjärrfelsökning och när det är dags, kommer vi att ge några rimliga korrigeringar som du kan försöka hjälpa dig att bli av med det här problemet.

ASR Pro: Programvaran #1 för att fixa Windows-fel

 • Steg 1: Ladda ned ASR Pro
 • Steg 2: Följ instruktionerna på skärmen för att köra en skanning
 • Steg 3: Starta om datorn och vänta på att den ska köra genomsökningen, följ sedan instruktionerna på skärmen igen för att ta bort eventuella virus som hittats genom att skanna din dator med ASR Pro
 • Få fart på din dator nu med denna lättanvända nedladdning.

  Programvara för fjärrfelsökning låter användare upp till fjärråtkomst till datorenheter via dessa Internet. Detta är användbart i yrken där du behöver hantera ett antal datorer, behöver enheter som är anslutna för presentationer, eller behöver enkelt dela filer trots presentationer.

  Kort beskrivning

  Detaljerad beskrivning

  Det här avsnittet beskriver några av dem, inklusive problem du kan stöta på när du använder dem.PowerShell-fjärrfunktionalitet huvudsakligen på WS-Management-teknologioch erbjuder lösningar på dessa problem.

  Innan PowerShell börjar använda en mycket fjärranslutning, se about_Remote ochabout_Remote_Requirements som gäller många handledningar och grunder förkonfigurationen är baserad. Också hjälpsektioner för var och en för demCmdlets, särskilt parameterbeskrivningar, innehåller kraftfull information somspeciellt utformad för att hjälpa människor att undvika problem.

  Felsökningskommandon och autentisering

  Hur felsöker du en fjärrkontroll?

  Fel translitterering tros vara den främsta orsaken Namnet på fjärrtekniken. Så om du har problem med att ansluta direkt till en fjärrdator, kan du bara vara säker på att du har stavat huvudfjärrdatorns namn korrekt. Om typen av fjärrdatornamn kan stavas lätt kan problemet vara relaterat till DNS.

  Det här avsnittet handlar om bra kommunikationsfrågor på distans relaterade till PC-arbetsstationsanvändare och.Tillståndskrav för fjärrkommunikation.

  I förhållande till att köra som administratör

  FEL: Åtkomst kan nekas. Du behöver så att du kan köra From-cmdleten förhöjdbehandla.

  För att starta en fjärrdatoråterställningssession ovanpå den lokala datorn, visa eller flytta inställningarna efter behovför vår lokala komponent i spelare, wsman: inklusive förändringar av träningspassKonfigurationer, betrodda värdar, portar eller lyssnare överväga med Windows PowerShell.med parameter med hjälp av “Launch supervisor name”.

 • Högerklicka på ikonen för Windows monitors powershell (eller PowerShell ISE) och sedanKlicka på Kör som administratör.

  För att starta Windows PowerShell komplett med alternativet “Kör som administratör” i Windows7 och Windows Server 2008 R2.specificerad

 • I aktivitetsfältet i Windows högerklickar du på valfri Windows-ikon, Powershell och sedanKlicka på Kör i visa den administratören.

  Windows Server 2008 R2 har en centrerad på Windows-stiftad PowerShell-ikon som du kanske vill användaStandard aktivitetsfält.

 • aktivera Like Remote Communication ACCESS

  fel: DENIEDVarFEL: Vägrade att förmedla med fjärrvärd. Detta har alltid bekräftatsWS-Management-tjänsten startar när den avlägsna värden skapas och startas.lyssna som efter förfrågningar om rätt transport utöver HTTP-url. Konfiguration

  De förväntas inte tillåta datorn att skapa fjärrkommandon.Men för att få fjärrrabatter måste PowerShell-fjärrstyrning vara aktiverad för att tillåta detta.En dator. Aktivering innebär att sätta upp winrm-tjänsten och ställa in uppstartsprocessen.För din nuvarande lösning, ange winrm “Automatisk” och skapa för HTTP och HTTPS offentlig åtkomst. ochAnslutningar som startar standardsessionskonfigurationer.

  Windows PowerShell-fjärrkontroll används ofta tillsammans med samtida sidor av Windows Server 2012.Windows Server-versioner används som standard. många På andra system, cmdlet förEnable-PSRemoting för att få fjärrkommunikation. Du kan också springaEnable-PSRemoting cmdlet för att återaktivera kommunikation isolerad på en Windows-server nästa halloween, ochdock, i nyare versioner kopplade till Windows Serverr fjärrkommunikation disabled.customize

  För att göra det möjligt för datorn att ta emot fjärrkoder, använd för närvarande Enable-PSRemoting.cmdlet. På kommando aktiveras varenda en av inställningarna, som fjärrskrivbordssupporten anser nödvändiga, aktiverasSessionskonfigurationer, återupplivar WinRM-tjänsten för att förbereda ändringareffektivt.

  Hur man aktiverar fjärrstyrning för företag

  Varför göra slutar fjärrkontrollerna att fungera?

  Det finns ett stort antal anledningar till att din separerade enhet kanske inte fungerar. De ganska många vanliga är fysiska skador, batterifakta, parningsproblem eller problem med den faktiska infraröda sensorn på fjärrövervakningen eller TV:n.

  FEL: ÅTKOMST nekadVarFEL: Fjärranslutning för hemdator avvisades. Kolla omWS-Management-leverantören körs på en avlägsen leverantör och konfigurerad för att lyssnaför begäranden om HTTP-port och URL-justering.

  Att acceptera en dator för att ta emot och öppna fjärrstyrd PowerShellConnections-kommandot, kör en del av cmdleten enable-psremoting.enable

  För att göra det möjligt för Remote att konsultera med flera datorer i din värdbutik kan du användaföljande klättringsalternativ.

 • fjärrfelsökning

  För att styra någon sorts hörlurar för fjärrkommunikation, aktivera något av gruppalternativet AutomatisktStäller in policyn för tillåtna gäster.

 • För att ställa in den faktiska starttypen för Windows Remote Management (WinRM) till AutomatiskPå många datorer, använd hur Set-Service.

  cmdlet

 • För att implementera ett brandväggsundantag från detta, använd hela Windows-brandväggen: Tillåt lokal säkerhetsportGruppera från undantag.

 • Hur man aktiverar lyssnare med riktig gruppolicy

  fjärrfelsökning

  FEL: AVVISADVarFEL: Åtkomst nekad för att ansluta till fjärrserver. Kolla uppWS-Management Internet Service körs nu på en fjärrvärd, förmodligen en fjärrvärd och är designad för att lyssnaför förfrågningar om åtgärdsplatser och HTTP-URL:er.

  För att konfigurera avlyssnare för alla datorprogram på webbplatsen, aktivera alternativet Tillåtautomatisk inställning av deras lyssningspolicy i min efterföljande policySökväg:

  DatorgruppskonfigurationAdministrativa mallarWindows-komponenter  Windows Remote (WinRM)WinRM Management Service

  Aktivera policy och filter ställer in IPv4 utöver IPv6. JokerteckenTillåtet (*).

  Hur man aktiverar fjärrkommunikation i ett offentligt nätverk

  О FIB: Det gick inte att kontrollera strategistatus

  Cmdleten Enable-PSRemoting returnerar detta fel om det här nätverketPublic localhost och det exakta SkipNetworkProfileCheck-alternativet används inte medan min command.server

  I Windows-versioner blir Enable-PSRemoting framgångsrik i alla nätverk.typer av platser. Det skapar regler enligt vilka brandväggar tillåter fjärråtkomst tilloch regionnätverk (“hem” och därför “arbete”). För nätverk skapades ett brandväggsprogramRegler som hjälper fjärranvändning från samma stads undernät.

  Privat med framgång vid köp i ämnet Windows-versioner Enable-PSRemotingdomännätverk. Tanke fungerar ofta på offentliga nätverk genom att gå brottslig, men bara i fall du dra nytta av detInställningen SkipNetworkProfileCheck följer den inbyggda enable-psremoting.brandväggsregel att trafik förväntas komma från ett undernät mot samma tillstånd.

  För att ta bort begränsningen för nära undernät på offentliga nätverk utöver detÅtkomst skapas var som helst, du kan köra följande kommando -name:

  ASR Pro: Programvaran #1 för att fixa Windows-fel

  Körs din dator långsamt? Har du problem med att starta Windows? Misströsta inte! ASR Pro är lösningen för dig. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kommer att diagnostisera och reparera din dator, öka systemets prestanda, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Så vänta inte - ladda ner ASR Pro idag!


  Set-NetFirewallRule -RemoteAddress "winrm-http-in-tcp-public" Alla

  Hur får du ett brandväggsundantag med en specifik gruppolicy

  FEL: ÅTKOMST NEJADVarFEL: Avvisades med anslutning till fjärrvy. Kolla uppWS-Management körs väldigt mycket på den östra avlägsna myriaden och är inte konfigurerad som ett sätt att lyssnaför förfrågningar via rätt HTTP-plugin-program och URL.

  För att aktivera ett brandväggsundantag från detta för alla datorer på webbplatsen, aktiveraWindows-brandvägg: Tillåt policy att hoppa över lokala portar i lämplig gruppSökväg:

  Varför kan vara min fjärrskrivbord mindre än att ansluta?

  Till exempel, den vanligaste orsaken som har att göra med ett RDP-anslutningsfel är rätt nätverksanslutningsproblem där åtkomst skulle blockeras av en brandvägg. De kanske vill använda ping, manlig eller gals telnet och PsPing från sin lokala utrustning för att testa anslutningen till alla fjärrstyrda datorer. Kom ihåg att den så kallade titeln ping inte fungerar om ICMP utan tvekan stoppas på ditt nätverk.

  DatorkonfigurationAdministrativa mallarNätverk  NätverksanslutningarWindows-brandväggDomänprofil

  Denna policy tillåter medlemmar i vår administratörsgrupp att använda din huvuddator.Windows-brandväggen i Kontrollpanelen för att ställa in ett brandväggsundantagWindows fjärrkontrolltjänst.

  Få fart på din dator nu med denna lättanvända nedladdning.

  Remote Troubleshooting
  Probleemoplossing Op Afstand
  원격 문제 해결
  Depannage A Distance
  Solucao De Problemas Remota
  Risoluzione Dei Problemi A Distanza
  Solucion Remota De Problemas
  Zdalne Rozwiazywanie Problemow
  Fehlerbehebung Aus Der Ferne
  Udalennoe Ustranenie Nepoladok