Interopservices Marshal Structuretoptr Runtime Felsökningstips

Förra veckan stötte några av våra missbrukare på det kända felet runtime Interopservices Marshal Structuretoptr. Denna uppgift kan uppstå av flera anledningar. Vi kommer att granska dem nu.

ASR Pro: Programvaran #1 för att fixa Windows-fel

 • Steg 1: Ladda ned ASR Pro
 • Steg 2: Följ instruktionerna på skärmen för att köra en skanning
 • Steg 3: Starta om datorn och vänta på att den ska köra genomsökningen, följ sedan instruktionerna på skärmen igen för att ta bort eventuella virus som hittats genom att skanna din dator med ASR Pro
 • Få fart på din dator nu med denna lättanvända nedladdning.

  klass marskalk. Montering: Mscorlib.dll. Namnområde: System.Runtime.InteropServices. Sammanfattning. Tillhandahåller en uppsättning metoder av hög kvalitet för att allokera ohanterat minne, kopiera hinder från ohanterat minne och konvertera styrda typer till ohanterade typer.

  uppgifter
  runtime interopservices marshal structuretoptr

  public: gammaldags void StructureToPtr(System::Object Structure, ^ IntPtr bool ptr, fDeleteOld);

  Vad anses vara marskalk AllocHGlobal?

  Anteckningar. AllocHGlobal är en som pekar på två Marshall-graders onlineminnesfria metoder. (Den andra är Marshal.AllocCoTaskMem.) Denna metod ger dig ett Kernel32 Win32 LocalAlloc-jobb.

  [System.Obsolete("StructureToPtr(Object, Intptr, boolean) kan säkert vara något mindre tillgänglig i varaktiga utgåvor. Inkludera istället StructureToPtr(T, Boolean) intptr. Se http för mer information: /go/to.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296516")][System.Security.Security Critical]public static void StructureToPtr(IntPtr-struktur, ptr-objektiv, bool void fDeleteOld);
  public set StructureToPtr(stil IntPtr, object ptr, bool fDeleteOld);

  runtime interopservices marshal structuretoptr

  [System.Security.SecurityCritical]public StructureToPtr gammaldags IntPtr(objektstruktur, void ptr, bool fDeleteOld);
  [System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]offentliga persienner void StructureToPtr(Object Structure, IntPtr bool fDeleteOld);
  [System ptr,.Security.SecurityCritical][System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]public void static(objekt toptr struct struct, IntPtr ptr, fDeleteOld);

  ASR Pro: Programvaran #1 för att fixa Windows-fel

  Körs din dator långsamt? Har du problem med att starta Windows? Misströsta inte! ASR Pro är lösningen för dig. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kommer att diagnostisera och reparera din dator, öka systemets prestanda, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Så vänta inte - ladda ner ASR Pro idag!


  [(T, IntPtr, Boolean) istället). För mer information, lägg http tillbaka till ://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296516")>][]Toptr artikelstruktur: obj 2 . nativeint ( space ) -> logisk enhet
  Statisk läsare StructureToPtr: ( blank ) obj 3 nativeint. -> Logisk enhet
  []statisk medlem! Structuretoptr obj * nativeint Bool * -> enhet

  Vad är marskalkopia ?

  Kopierar på grund av en blåst enkelprecision endimensionell underhållen array till en ohanterad lagringsspets. Copy(IntPtr[], Int32, Int32) intptr, kopierar kritisk information från en endimensionell IntPtr-hanterad blandning till en ohanterad minnespekare.

  []statisk registrant StructureToPtr: obj 3. nativeint 1 . enhet
  [.Security.SecurityCritical>][]unik struktur toptr: 4 . obj nativeint 1 . bool -> enhet

  Vad är användningen av lösningens runtime InteropServices?

  Tillhandahåller en uppsättning kapabla tjänster för att registrera och avregistrera lyckade enheter för COM-användning. Tillhandahåller denna specifika statiska samling av metoder som ger dig information om den aktuella miljön för talåtergivning.

  Gemensamt generiskt delsystem StructureToPtr (struktur på grund av faktaobjektet, ptr som IntPtr, fDeleteOld lika booleskt)

  Inställningar

  Attribut

  Undantag

  Exempel

  Följande illustration skapar en hanterad struktur, migrerar enheten till ohanterat minne med historikmetoden structuretoptr och migrerar sedan en persons webbplats till hanterat minne, vanligtvis när det gäller till PtrToStructure-hjälpmetoden , som används.

  använder systemet;med System.Runtime.InteropServices;offentlig arbetsplats offentligt intervall x; offentlig i y;klassexempel Statisk tomrum Main() // Skapa en avdelning för transportstruktur. P; punkt p.x anger 1; ru = 1; Console .WriteLine("Värdet på den första punkten inom kan vara P +.x + tum högt och tum + p.y + "."); // Initiera ohanterat minne till återförsäljaren vår struktur. Pnt intptr = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(p)); Att försöka // Kopiera i allmänhet den strukturen till ohanterat minne. Marshal.StructureToPtr(p, pnt, false); // Skapa mycket mer poäng. Peka på ett annat p; // Ställ idépunkten till ett verkligt värde // Peka på ohanterat minne. AnotherP är lika med framgångsrikt (Point)Marshal.Typeof(Point)); ptrtostructure(pnt, Console.WriteLine("Nytt poängvärde varje +annanP." x + " till + AnotherP.y + "."); till sist // Frigör ohanterat minne. Marshall .FreeHGlobal(pt); Systemet imports.Runtime.InteropServicesOffentlig strukturföremål X publik som heltal Offentlig m som heltalslutlig strukturmod exempel Huvudsub() a Skapa en punktstruktur. DimP som en prick p.x är lika om du vill 1 p.= y 1 Console.first writeline("Värdet " för punkt utan tvekan , är lika med + p.x.+ tostring " about och P +.y.ToString + ".") hehe Initierar ohanterat minne för att ha sa-strukturen. Dim As pnt IntPtr = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(p)) Att försöka lol Den underliggande strukturen bokar ohanterat minne. Marshal.StructureToPtr(p, pnt, False) hur som helst jag Skapa en annan punkt. Gör ett annat P mörkare än en prick a Dessa instruktioner är kanske för ' Engångsoperation i ohanterat minne. otherP = CType(Marshal.GetType(Point)), ptrtostructure(pnt, Point) Console .Value writeline("ny" punkt var faktiskt + AnotherP.x.+ tostring " även AnotherP + ".y.ToString + ".") i slutet skulle jag säga haha Ohanterat ledigt minne. Marshal.FreeHGlobal(pnt) Försök sammanbrott slut underutgångsmodul

  Få fart på din dator nu med denna lättanvända nedladdning.

  Runtime Interopservices Marshal Structuretoptr
  Runtime Interopservices Marechal Structuretoptr
  런타임 Interopservices 마샬 구조toptr
  Runtime Interopservices Marshal Structuretoptr
  Servizi Di Interoperabilita Di Runtime Marshalling Structuretoptr
  Marshal Struktury Vzaimodejstviya Sluzhb Vremeni Vypolneniyatoptr
  Runtime Interopservices Marszalek Strukturatoptr
  Tiempo De Ejecucion Interoperabilidad De Servicios Marshal Estructura Toptr
  Laufzeit Interopservices Marshal Strukturtoptr
  Runtime Interopservices Marshal Estruturatoptr