Felsök Wsaeintr-uttagsfel

Ibland kan ditt system generera den senaste wsaeintr socket error-upplevelsen. Det kan finnas flera orsaker bara till detta fel.

ASR Pro: Programvaran #1 för att fixa Windows-fel

 • Steg 1: Ladda ned ASR Pro
 • Steg 2: Följ instruktionerna på skärmen för att köra en skanning
 • Steg 3: Starta om datorn och vänta på att den ska köra genomsökningen, följ sedan instruktionerna på skärmen igen för att ta bort eventuella virus som hittats genom att skanna din dator med ASR Pro
 • Få fart på din dator nu med denna lättanvända nedladdning.

  Ett “socket error” tycks indikera att numren som skickades över nätverket knappt kom fram på dagar. Det enklaste alternativet för att lösa ditt problem är att återställa till fabriksinställningarna och uppdatera dessa firmware. Om socket-felet inte skulle försöka lösa, anslut från din huvuddator samtidigt över med lägsta hastighet. Öppna din persondators tcp/ipv4-inställningar.

  0″

  Detta element listar Winsock-felkoder enbart efter felnummer. Listan innehåller inte fel som är markerade som BSD-specifika, som kanske inte är dokumenterade. Även Winsock-inkonsekvenser som är direkt relaterade till Windows-brister dyker upp mot mållinjen i detta kapitel.

  från

  Vad som orsakar Winsock-fel ?

  den tillåter att endast en uttagsadress (protokoll/ip-adress/port) används regelbundet. Detta fel uppstår när ditt eget program försöker binda utdata så att det blir en IP-adress/port som nu har använts på en redan klassisk socket, eller en socket som inte har stängts ordentligt eller som alltid har varit i färd med att ha har avslutats.

  Anropar en avbruten funktion. Felet indikerar att det blockerande samtalet ansågs vara blockerat av oss när du kan behöva köra WSACancelBlockingCall.

  socket error wsaeintr

  Felaktig filöversyn. fel Detta betyder att den fyllda filbeskrivningen inte är giltig. På Microsoft Windows CE kan socketfunktionen returnera följande fel, vilket gör att den angivna seriella porten vanligtvis är upptagen.

  Tillstånd nekad. Man hade för avsikt att öppna exemplet, vilket är strängt förbjudet. Det här felet är vanligast när man försöker använda en luftadress inuti sendto eller WSASendTo som inte säkert är inställd på sändningstillstånd som driver setsockopt och parametern SO_BROADCAST.

  Ogiltig adress. Pointer Passed address Funktionen i winsock är ogiltig. Detta fel uppstår vanligtvis, vanligtvis när det angivna hindret är för litet.

  Ogiltigt val. Det visade sig att det falska argumentet var specificerat. Till exempel, förutsatt att du anger en ogiltig låsrabattkod för WSAIoctl , borde ditt fel genereras. Den här koden kan definitivt indikera ett fel i det vanliga tillståndet för socketbilden – till exempel ringer acceptera WSAAccept ibland på en socket som inte alls lyssnar.

  Hur lägger jag en socket-felkod?

  På Linux och även macOS är det sista felet dränkt med variabeln In som motsvarar errno. I de senaste fönstren kan en persons fel upptäckas genom att slå WSAGetLastError()-funktionen.

  Tusentals öppna bilder. Som en allmän regel finns det många öppna uttag. Som en riktning, Microsofts leverantörer är mindre bara med termer av resurser, den mängd som finns i systemet.

  ASR Pro: Programvaran #1 för att fixa Windows-fel

  Körs din dator långsamt? Har du problem med att starta Windows? Misströsta inte! ASR Pro är lösningen för dig. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kommer att diagnostisera och reparera din dator, öka systemets prestanda, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Så vänta inte - ladda ner ASR Pro idag!


  Applikationen är tillfälligt otillgänglig. Det här felet uppstår oftast när pluggen inte blockeras, en tid då den begärda operationsbehandlingen helt enkelt inte slutförs omedelbart. Att till exempel anropa en anslutning på din egen icke-blockerande socket kommer att returnera ett mycket bra fel eftersom anslutningsbegäran helt enkelt inte kommer att kunna slutföras omedelbart.

  Arbetet utförs korrekt. Ett block är helt enkelt en specifik operation som definitivt utförs. Vanligtvis visas det här felet inte om någon designar icke-16-bitars Winsock-applikationer.

  Redan

  En process bör köras. Det här felet uppstår när en i stort sett redan pågående produktion bör eftersträvas på ett icke-blockerande uttag. Till exempel, om du kortvarigt ringer Connect och/eller WSAConnect på en icke-blockerande solitär, är det möjligt att arbetsrelationen är etablerad. . Det kan dessutom misslyckas om en vänlig serviceutövare utför en återuppringningsoperation (till serveringar som innehåller winsock, systemåteruppringningar).

  Ogiltig uttagsåtgärd kopplad till uttaget. Detta fel kan returneras helt enkelt vilken Winsock-funktion som helst som bara får ett SOCKET-handtag som en pålitlig parameter. Detta fel indikerar att det valda uttagets handtag inte är giltigt.

  Mycket

  viktigaste destinationen. Det här felet betyder att de som den publicerade adressen inte märks. Till exempel, anrop från sendto bland destinationsadressen INADDR_ANY returnerar ett fel.

  för

  Hur adresserar jag Windows socket Fel?

  Återställ Winsock.Återställ TCP/IP som körs på keep control on line.Uppdatera/ta bort drivrutiner.Inaktivera “nätverks”-adaptrar.Inaktivera proxy.använd specifikt netsh int ipv4 installationskommando.Återställ modemets firmware.Få din IP-adress och reagera med din DNS automatiskt.

  Långt meddelande. I bästa fall kan detta fel betyda olika saker. Detta fel uppstår när vart och ett av våra otroliga meddelanden skickas att kunden helt enkelt har en datagramsocket mycket stor för den interna bufferten. Det är också då det händer att textmeddelandet är stort till följd av överdriven nätverksbegränsning. Slutligen, efter att ha köpt på ett datagram, om en buffert är tillräckligt liten för att hamna i meddelandet, kommer detta fel att genereras lite mer.

  Ogiltig sockeltyp för att hitta projektet. Projektet stipulerades i en WSASocket eller socket call oss på som inte stöder erfarenhetssemantik med vår förståelse av sockettyp. Till exempel, om du begär en Au ip-socket-förlängning av typen SOCK_STREAM och IPPROTO_UDP, kan detta protokollfel möjligen genereras.

  Dåligt

  processförmåga. Ett behov av support, okänt eller ogiltigt socketalternativ, nivå specificerades i ett fantastiskt getsockopt- eller setsockopt-samtal.

  Tidskrift

  inte garanterat. Antingen känns inte det begärda protokollet igen på det installerade systemet eller så finns inte produkten för implementering. För att illustrera, om TCP/IP inte är placerad på systemet, kommer ett försök att skapa någon typ av TCP- eller UDP-socket att orsaka detta fel.

  Grundläggande

  Tangentbordsinmatning stöds inte. Den typ av uttag som anges för den angivna lösningsfamiljen stöds inte. För att representera uppstår denna typ av fel när en socket av typen SOCK_RAW efterfrågas för ett standardprotokoll som stöder råa sockets, inte stöder denna metod.

  gör det inte

  Arbetet stöds. Den försökte åtgärden har alltid inte stötts för objektreferenser. Detta händer vanligtvis när du försöker som skulle anropa en Winsock-funktion på en viss socket som inte stöder sådan operation. För denna typ är orsaken en uppmaning att acceptera potentiellt wsaaccept för hela den nyare datagramsocket.

  Tidskrift

  osäkrad familj. Den begärda metodfamiljen är inte installerad eller inte installerad på ditt system. I normala fall är denna typ av fel utan tvekan utbytbara med WSAEAFNOSUPPORT, vilket är mer vanligt.

  klanadressen stöder en enda oönskad operation. Det här felet uppstår när du försöker skicka en operation som inte är skyddad av pluggtypen. Till exempel, om du skulle försöka ringa sendto och wsasendto med en SOCK_STREAM-socket, bör detta fel genereras. Detta fel kan möjligen till och med uppstå när en WSASocket anropas och en ogiltig mappning som vanligtvis är associerad med adressfamiljen, sockettypen, men ytterligare protokoll efterfrågas.

  socket error wsaeintr

  Få fart på din dator nu med denna lättanvända nedladdning.

  Socket Error Wsaeintr
  소켓 오류 Wsaintr
  Socketfout Wsaeintr
  Errore Socket Wsaeintr
  Socket Fehler Wsaeintr
  Erro De Soquete Wsaeintr
  Oshibka Soketa Wsaintr
  Error De Socket Wsaeintr
  Erreur De Socket Wsaeintr
  Blad Gniazda Wsaeintr