Rozwiązywanie Problemu Związanego Ze Zdalnym Rozwiązywaniem Problemów

W tym samouczku użytkownika dowiemy się kilku wykonalnych przyczyn, które mogą pomóc w zdalnym rozwiązywaniu problemów, a następnie podamy niektóre możliwe naprawy samochodów, które możesz spróbować pozbyć się tego problemu.

ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

 • Krok 1: Pobierz ASR Pro
 • Krok 2: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • Krok 3: Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione przez skanowanie komputera za pomocą ASR Pro
 • Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  Oprogramowanie do zdalnego rozwiązywania problemów umożliwia użytkownikom niewielki dostęp do urządzeń komputerowych przez Internet. Jest to przydatne w sytuacjach, w których musisz zarządzać wieloma spersonalizowanymi, potrzebujesz urządzeń podłączonych do prezentacji lub musisz udostępniać rekordy pomimo prezentacji.

  Krótki opis

  Szczegółowy opis

  W tej sekcji opisano niektóre z tych firm, w tym problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z nich.Funkcjonalność zdalna PowerShell oparta na technologii WS-Managementi oferuje rozwiązania tego rodzaju problemów.

  Zanim PowerShell zacznie używać połączenia pomocy komputera zdalnego, zobacz about_Remote iabout_Remote_Requirements dla dużej liczby samouczków i podstaw dlakonfiguracja zależy. Również działy pomocy dla każdego połączonego z nimiPolecenia cmdlet, zwłaszcza opisy parametrów, zawierają przydatne poradyspecjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci rozwiązać problemy.

  Rozwiązywanie problemów z poleceniami i uwierzytelnianiem

  Jak angażujesz się w rozwiązywanie problemów z pilotem?

  Przyczyną może być zła pisownia Nazwa technologii zdalnej. Jeśli więc masz problemy z połączeniem się z określonym komputerem zdalnym, upewnij się, że poprawnie wpisałeś nazwę komputera zdalnego urządzenia. Jeśli nazwa komputera pomocy pulpitu zdalnego jest poprawnie napisana, często problem może być związany z DNS.

  Ta sekcja dotyczy zadań komunikacji zdalnej związanych z właścicielami komputerów oraz.Wymagania dotyczące uprawnień do komunikacji zdalnej.

  Względem pracy jako administrator

  BŁĄD: prawdopodobnie odmówiono dostępu. Musisz podnieść zakres polecenia cmdlet Fromfundować.

  Aby rozpocząć pełną sesję zdalnego odzyskiwania komputera na konkretnym komputerze lokalnym, wyświetl lub zmień spacje zgodnie z potrzebamidla naszego lokalnego odtwarzacza maszynowego, wsman: w tym zmiany sesjiKonfiguracje, dedykowane hosty, porty lub odbiorniki zaczynają się od środowiska Windows PowerShell.z parametrem z „Nazwa inspektora uruchamiania”.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę powershell systemu Windows (lub PowerShell ISE), a następnieKliknij Uruchom, gdy administrator.

  Aby uruchomić Windows PowerShell z opcją „Uruchom jako administrator” w systemie Windows7 i Windows Server 2008 R2.specyfikowane

 • Na tym pasku zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy popularny system Windows, Powershell, a następnieKliknij Uruchom jako administrator.

  Windows Server 2008 R2 ma dedykowaną ikonę PowerShell przypiętą do systemu Windows, z której z pewnością będziesz korzystaćDomyślny pasek zadań.

 • aktywuj jak dostęp do komunikacji zdalnej

  błąd: ODMOWAGdzieBŁĄD: Odmowa komunikacji przez pracę ze zdalnym hostem. To jest potwierdzoneUsługa WS-Management uruchamia się po utworzeniu i uruchomieniu zdalnej wiązki.nasłuchiwać złożonego zamówienia na poprawny transport i url HTTP. Konfiguracja

  Nie są oczekiwane i umożliwiają komputerowi wysyłanie poleceń pomocy komputera online.jednak aby otrzymywać kody zdalne, należy włączyć komunikację zdalną programu PowerShell, aby to przydzielić.Komputer. Aktywacja polega na uruchomieniu jakiejś usługi winrm i skonfigurowaniu całego procesu rozruchu.Dla bieżącej usługi pobierz winrm „Automatic” i utwórz publiczny dostęp HTTP i HTTPS. orazPołączenia myślą o domyślnych konfiguracjach sesji.

  Komunikacja zdalna programu Windows PowerShell jest szeroko stosowana wraz z nowymi granicami systemu Windows Server 2012.Aktualizacje systemu Windows Server są używane domyślnie. wszystkie W innych systemach polecenie cmdlet forEnable-PSRemoting zapewnia komunikację zdalną. Możesz ponadto biegaćPolecenie cmdlet Enable-PSRemoting, aby ponownie włączyć komunikację zdalną z serwerem Windows w przyszłym roku, orazjednak przez całą drogę przez nowsze wersje systemu Windows Serverr komunikacja zdalna wyłączona.dostosuj

  Aby zezwolić komputerowi na odbieranie zdalnych poleceń, w międzyczasie użyj Enable-PSRemoting.polecenie cmdlet. Na polecenie aktywowane są wszystkie elementy sterujące, które pilot postrzega jako konieczne, są aktywowaneKonfiguracje sesji, ponowne uruchomienie usługi WinRM danej osoby w celu wprowadzenia zmianskutecznie.

  Jak włączyć usługi zdalne dla firm

  Dlaczego podejmować zdalne zatrzymanie działa?

  Istnieje pewien procent powodów, dla których Twoja odosobniona metoda może nie działać. Najczęstsze to uszkodzenia fizyczne, dane dotyczące baterii, problemy z integracją lub problemy z czujnikiem domu na pilocie lub telewizorze.

  BŁĄD: ODMOWA DOSTĘPUGdzieBŁĄD: konwersacja na komputerze zdalnym została odrzucona. Sprawdź, czySklep WS-Management działa na zdalnym źródle i jest skonfigurowany do nasłuchiwaniadla połączeń HTTP i żądań dostosowania adresu URL.

  Aby umożliwić komputerowi osobistemu odbieranie i odbieranie pomocy komputera zdalnego PowerShellConnections, uruchom polecenie cmdlet enable-psremoting.enable

  Aby umożliwić zdalnemu komunikowanie się z wieloma komputerami w sklepie internetowym, możesz użyćnastępujące opcje skalowania.

 • zdalne rozwiązywanie problemów

  Aby sterować słuchawkami do zdalnej komunikacji, aktywuj opcję wiązki AutomatycznieUstawianie dozwolonych zasad dotyczących odbiorców.

 • Aby ustawić rzeczywisty zapis startowy zdalnego zarządzania Windows (WinRM) na wartość AutomatycznieNa wielu komputerach użyj konkretnego polecenia cmdlet < Set-Service.

 • Aby wdrożyć wyjątek zapory, skorzystaj z pełnej zapory systemu Windows: Zezwól na główny port bezpieczeństwaGrupuj z wyjątków.

 • Jak włączyć słuchaczy za pomocą prawdziwych zasad grupy

  zdalne rozwiązywanie problemów

  BŁĄD: ODRZUCONEGdzieBŁĄD: Odmowa dostępu do połączenia ze zdalnym serwerem hostingowym. SprawdzaćUsługa internetowa WS-Management działa na zdalnym hoście lub dowolnym zdalnym hoście i jest skonfigurowana do nasłuchiwaniaw przypadku żądań o porty naprawcze również adresy URL HTTP.

  Aby skonfigurować odbiorniki dla każdego programu komputerowego w domenie, zachęć opcję Zezwólautomatyczne ustawienie polityki snoop w mojej następnej polisieŚcieżka:

  Konfiguracja grupy komputerówSzablony administracyjneSkładniki systemu Windows  Windows Remote (WinRM)Usługa zarządzania WinRM

  Włącz plan i filtry ustaw IPv4 i IPv6. Symbole wieloznaczneDozwolone (*).

  Jak włączyć zdalną komunikację w sieci publicznej

  О FIB: Nie udało się sprawdzić stanu zapory

  Polecenie cmdlet Enable-PSRemoting zwraca ten błąd, jeśli typ określonej sieciPubliczny host lokalny i opcja SkipNetworkProfileCheck nie są używane w moim command.server

  W wersjach Windows Enable-PSRemoting udaje się we wszystkich sieciach.rodzaje miejsc. Zawiera zasady, zgodnie z którymi zapory ogniowe umożliwiają zdalny dostęp doi domeny (“dom” w połączeniu z “pracą”). W przypadku publicznych systemów sieciowych utworzono program zapory sieciowejReguły umożliwiające zdalne naprawy komputera z tej samej podsieci śródmiejskiej.

  Prywatny z sukcesem zakupu znalezionym w wersjach systemu Windows Enable-PSRemotingsieci domen. Myśl domyślnie nie robi kariery w sieciach publicznych, a jednak na wypadek, gdybyś w nią zainwestowałUstawienie SkipNetworkProfileCheck jest zgodne z uzyskanym enable-psremoting.regułę zapory, że ruch prawdopodobnie pochodzi z podsieci tego samego stanu.

  Aby usunąć ograniczenie podsieci społeczności w sieciach publicznych, zezwólDostęp jest tworzony z dowolnego miejsca, użyłeś następującego polecenia -name:

  ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

  Czy Twój komputer działa wolno? Masz problemy z uruchomieniem systemu Windows? Nie rozpaczaj! ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie będzie diagnozować i naprawiać komputer, zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!


  Set-NetFirewallRule -RemoteAddress "winrm-http-in-tcp-public" Wszystkie

  Jak uzyskać wyjątek zapory przy użyciu określonej zasady grupy

  BŁĄD: ODMOWA DOSTĘPUGdzieBŁĄD: Odmówiono połączenia ze zdalnym widokiem. SprawdzaćWS-Management łączy się ze wschodnią zdalną macierzą, a ponadto nie jest skonfigurowany do nasłuchiwaniadla aplikacji za pośrednictwem prawidłowego portu HTTP, a następnie adresu URL.

  Aby włączyć wyjątek zapory dla obsługi wszystkich komputerów w domenie, włączZapora systemu Windows: Zezwól zasadom na pomijanie portów miejskich w następującej grupieŚcieżka:

  Dlaczego jest bardzo dużo mój zdalny pulpit nie łączy się?

  Dla przykładu, najczęstszą przyczyną awarii konkretnego połączenia RDP jest problem z połączeniem metody, w którym dostęp jest blokowany przez zaporę ogniową. Mogą korzystać z ping, męskiego lub żeńskiego telnetu, a także PsPing bezpośrednio ze swoich lokalnych urządzeń, aby przetestować łączność z dowolnym zdalnym komputerem. Pamiętaj, że tak zwany ping nie zadziała, jeśli w Twojej sieci zrezygnujesz z ICMP.

  Konfiguracja komputeraSzablony administracyjneSieć  Połączenia siecioweZapora systemu WindowsProfil domeny

  Ta zasada umożliwia członkom grupy Administratorzy korzystanie z komputera.Zapora systemu Windows w Panelu sterowania, aby utworzyć rzeczywisty wyjątek zaporyUsługa zdalnego sterowania Windows.

  Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  Remote Troubleshooting
  Fjarrfelsokning
  Probleemoplossing Op Afstand
  원격 문제 해결
  Depannage A Distance
  Solucao De Problemas Remota
  Risoluzione Dei Problemi A Distanza
  Solucion Remota De Problemas
  Fehlerbehebung Aus Der Ferne
  Udalennoe Ustranenie Nepoladok