Rozwiązywanie Problemów Z Błędami Gniazda Wsaeintr

Czasami nowy system może generować określony komunikat wsaeintr błąd gniazda. Przyczyn tego błędu może być kilka.

ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

 • Krok 1: Pobierz ASR Pro
 • Krok 2: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • Krok 3: Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione przez skanowanie komputera za pomocą ASR Pro
 • Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  „Błąd gniazda” oznacza, że ​​numery wysłane przez sieć danej osoby ledwo dotarły na czas. Najprostszą alternatywą rozwiązania tego koszmaru jest zresetowanie do dowolnych ustawień linii produkcyjnej i aktualizacja oprogramowania układowego. Jeśli błąd gniazda nie próbuje rozwiązać, połącz się z prywatnego komputera w tym samym czasie z najniższą prędkością. Otwórz swoje prywatne ustawienia tcp/ipv4.

  0″

  Ten element zawiera listę kodów błędów Winsock tylko według numeru błędu. Lista nie zawiera błędów uznanych za specyficzne dla BSD, które mogą być udokumentowane lub prawdopodobnie nie. Również dysonans Winsock, który jest bezpośrednio powiązany, aby upewnić się, że wady systemu Windows pojawią się pod koniec tego rozdziału.

  od

  Co powoduje błąd Winsock ?

  pozwala na regularne używanie tylko jednego gniazda (protokół/adres ip/port). Ten błąd występuje, gdy procedura próbuje powiązać dane wyjściowe z dowolnym dobrym adresem IP/portem, który został już użyty na już istniejącej wtyczce lub gnieździe, które nie zawsze było prawidłowo zamknięte lub jest kontynuowane w procesie dosłownie zakończonego.

  Wywołanie przerwanej funkcji. Błąd oznaczałby, że połączenie blokujące zostało przez nas połączone, gdy musisz wrócić, aby uruchomić WSACancelBlockingCall.

  błąd gniazda wsaeintr

  Nieprawidłowe zarządzanie plikami. błąd Oznacza to, że pełny deskryptor inicjowania jest nieprawidłowy. W systemie Microsoft Windows CE funkcja gniazda może zwrócić następujący błąd, wskazujący na to, że określony port szeregowy jest aktywny.

  Odmowa pozwolenia. Uznano, że podjęto próbę otwarcia sprawy, co czasami jest surowo zabronione. Ten błąd jest najczęstszy podczas próby wykonania adresu lotniczego w sendto, a także WSASendTo, który w rzeczywistości nie jest wyborem do nadawania uprawnień za pomocą setsockopt, a następnie parametru SO_BROADCAST.

  Nieprawidłowa koncentracja na. Pointer Passed address Funkcja dotycząca winsock jest nieprawidłowa. Ten błąd również dotyczy lokalizacji, zwykle gdy określony bufor może być za mały.

  Nieprawidłowy argument. Okazało się, że podano niewłaściwą kwestię. Na przykład, jeśli klienci podadzą nieprawidłowy kod blokady dotyczący WSAIoctl , Twój błąd zostanie wygenerowany. Ten kod może również koniecznie oznaczać błąd w bieżącej lokalizacji pliku gniazda – ponad przykład, wywołanie accept WSAAccept nawet nad gniazdem, które nie zwraca uwagi.

  Jak uzyskać kod błędu pojedynczego gniazda?

  W systemie Linux, znanym również jako macOS, ostatni błąd jest rejestrowany zawierający zmienną In odpowiadającą, że możesz errno. W najnowszych oknach ten błąd można wykryć, wywołując zwykle funkcję WSAGetLastError().

  Tysiące otwartych plików. Z reguły jest kilka otwartych gniazd. Z reguły dostawcy Microsoft są mniejsi tylko w uzgodnieniu zasobów, a ich ilość pojawia się w systemie.

  ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

  Czy Twój komputer działa wolno? Masz problemy z uruchomieniem systemu Windows? Nie rozpaczaj! ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie będzie diagnozować i naprawiać komputer, zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!


  Użyteczne jest chwilowo niedostępne. Ten błąd maksymalny często występuje podczas nieblokowania gniazda, we właściwym czasie, gdy żądana operacja nie kończy się natychmiast. Dla reprezentacji, wywołanie połączenia na nowym nieblokującym gnieździe zwróci błąd, biorąc pod uwagę, że żądanie połączenia po prostu nie może zostać natychmiast zakończone.

  Uznaje się, że operacja została wykonana prawidłowo. Blok to ich specyficzna operacja, która jest wykonywana. Zwykle ten błąd nie pojawia się, jeśli ktoś tworzy aplikacje Winsock inne niż 16-bitowe.

  Już

  Proces jest w cyklu. Ten błąd występuje, gdy należy spróbować normalnie działającej produkcji, odwołując się do gniazda nieblokującego. Na przykład w przypadku krótkiego wywołania Connect lub WSAConnect na gnieździe nieblokującym, możliwe jest nawiązanie połączenia. . Może również szybko nastąpić, jeśli przyjazny dostawca usług wykona operację wywołania zwrotnego (do funkcji, które mają winsock, wywołania zwrotne systemowe).

  Nieprawidłowa operacja wtyczki powiązana z gniazdem. Ten błąd może zostać zwrócony przez dowolny rodzaj funkcji Winsock, która jako parametr przyjmuje tylko znaczący uchwyt SOCKET. Ten błąd wskazuje, że określony uchwyt wylotowy jest niepoprawny.

  Bardzo

  potrzebne miejsce docelowe. Ten błąd oznacza, że ​​widzisz, że opublikowany adres nie jest określony. Na przykład wywołanie z sendto z adresem wycofania INADDR_ANY zwraca błąd.

  dla

  Jak naprawić Błąd gniazdka Windows?

  Zresetuj Winsocka.Zresetuj protokół TCP/IP, który zazwyczaj działa w wierszu poleceń.Zaktualizuj/usuń sterowniki.Wyłącz karty „sieciowe”.Wyłącz proxy.użyj polecenia netsh int ipv4 install.Zresetuj oprogramowanie sprzętowe routera bezprzewodowego.Zdobądź swój adres IP i walcz automatycznie dzięki swojemu DNS.

  Długa wiadomość. W skrajnym przypadku ten błąd może oznaczać kilka problemów. Ten błąd pojawia się, gdy wysyłana jest fantastyczna wiadomość, że naprawdę masz jedno gniazdo datagramowe za duże dla wewnętrznego bufora. Może się tak również zdarzyć, że otrzymana wiadomość tekstowa ma duży rozmiar z powodu nadmiernego ograniczania przepustowości sieci. Wreszcie, przy płaceniu za datagram, jeśli obciążenie jest wystarczająco małe, aby otrzymać właściwą wiadomość, ten błąd zostanie wygenerowany.

  Nieprawidłowy typ gniazda dla ogólnego projektu. Projekt został określony z powrotem w wywołaniu WSASocket lub gniazda, które nie obsługuje semantyki w tle zawierającej nasze rozumienie typów gniazd. W celu zademonstrowania tego, jeśli zażądasz rozszerzenia gniazda adresu IP Au typu SOCK_STREAM oraz IPPROTO_UDP, zazwyczaj zostanie wygenerowany ten błąd protokołu.

  Zły

  zdolność procesu. W wywołaniu getsockopt lub setsockopt określono nieobsługiwaną, nową lub nieprawidłową opcję lub współczynnik gniazda.

  Dziennik

  Niegwarantowane. Albo aktualnie żądany protokół nie jest respektowany i dostępny w zainstalowanym systemie, albo faktycznie nie istnieje do wdrożenia. Aby zastanowić się, czy protokół TCP/IP nie jest zainstalowany do przesyłania dalej systemu, próba utworzenia praktycznie dowolnego typu wyjścia TCP lub UDP spowoduje ten błąd.

  Podstawowe

  Włożona klawiatura nie jest obsługiwana. Projekt gniazda określony dla określonego adresu potomnego nie jest obsługiwany. Aby to zilustrować, ten typ błędu umiejętności jest generowany, gdy gniazdo typu SOCK_RAW będzie prawdopodobnie wymagane dla protokołu, który obsługuje nowe gniazda, ale go nie obsługuje.

  podążaj, nie rób tego

  Operacja zawsze była obsługiwana. Podjęta operacja prawdopodobnie nie jest obsługiwana w przypadku odwołań do obiektów. Zwykle dzieje się tak, gdy próbujesz skontaktować się z funkcją Winsock w sklepie, który nie obsługuje tego zabiegu chirurgicznego. W przypadku tego typu przyczyną jest prawdopodobnie wywołanie akceptacji aka wsaaccept dla całego nowego gniazda datagramowego.

  Dziennik

  niezabezpieczona rodzina. Żądany dom protokołu nie jest zainstalowany lub nie jest włączony w twoim systemie. W większości sytuacji ten rodzaj błędu jest identyfikowany z WSAEAFNOSUPPORT, który jest inny powszechny.

  adres klanu wspiera dowolnie daną operację. Ten błąd występuje podczas podejmowania prób przekazania operacji, która nie jest chroniona przez metodę gniazda. Na przykład, jeśli spróbujesz wywołać sendto i wsasendto przy użyciu jednego gniazda SOCK_STREAM, ten błąd zostanie wygenerowany. Ten błąd może się również pojawić, gdy ogólnie jest prawdopodobne wystąpienie WSASocket i wymagane jest nieprawidłowe mapowanie rodziny adresów, typu gniazda i większego protokołu.

  błąd gniazda wsaeintr

  Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  Socket Error Wsaeintr
  소켓 오류 Wsaintr
  Socket Fel Wsaeintr
  Socketfout Wsaeintr
  Errore Socket Wsaeintr
  Socket Fehler Wsaeintr
  Erro De Soquete Wsaeintr
  Oshibka Soketa Wsaintr
  Error De Socket Wsaeintr
  Erreur De Socket Wsaeintr