Kroki Rozwiązania Problemu Błędu Serwera RPC Danej Osoby

ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

 • Krok 1: Pobierz ASR Pro
 • Krok 2: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • Krok 3: Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione przez skanowanie komputera za pomocą ASR Pro
 • Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „Co to jest błąd hostingu RPC?” Dzisiejszy przewodnik został napisany, aby Ci to umożliwić.Błąd serwera RPC jest prawie na pewno znany również z kodu błędu HTML: 0x800706BA. Jest to prosty problem spowodowany trudnością przesyłania danych lampy między kilkoma komputerami w niezawodnym, niezawodnym systemie lub dwoma procesami na tym samym komputerze. Jeśli serwer RPC nie odpowiada na ruch w witrynie, żądany proces po prostu nie może być szczególnie zakończony.

  Objawy

  Powód

  Rozwiązanie

  Dodatkowe informacje

  rozwiązywanie wielowarstwowych nazw usług RPC

  Wznów

  1. Prezentacja
  2. Usługa RPC zakończona
  3. Problemy z rozwiązywaniem nazw r
  4. Ruch prawie na pewno nie jest blokowany przez strategię
  5. Problemy zdrowotne z połączeniem internetowym w Delaware

  1. Prezentacja

  • Zdjęcie serwisowe RPC. Jeśli usługa Delaware nie działa na serwerze RPC, Odwiedzający oczywiście nie mają do niej dostępu.
  • Problemy z rozwiązywaniem biznesowym klienta Problemy z nazwą klienta res: ta nazwa serwera RPC może być dziwnym błędem adresu IP, poważne sortowanie polega na tym, że klient jest traktowany jako fałszywy dostęp do serwera współistotnego lub alternatywnie próbuje skontaktować się z adresem Jedyny adres IP, którego nie użyto opcji. Możliwe jest również, że nazwa serwera może nie pochodzić z autoryzowanego rynku.
  • Zablokowany ruch jest kontrolowany przez zaporę. TrConflict zablokowany za pomocą współistniejącej zapory ogniowej: zapora lub inne dobre oprogramowanie zabezpieczające na serwerze, dodatkowo urządzenie zapory sieciowej, na którym często działa klient i ten serwer, może przeciwdziałać ruchowi docierającemu do serwera znajdującego się na porcie TCP 135.
  • Problemy z połączeniem? Problemy z połączeniem: Klient nie może połączyć się z serwerem w całości z powodu problemów z niektórymi ogólnymi sieciami.

  Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować się do potencjalnie pomocnych kroków: Opcje są odpowiednio skategoryzowane.


  5. Usługa RPC zatrzymana

  Jak naprawić błąd serwera RPC?

  Zrestartuj nasz serwer RPC.Delikatnie uruchom komputer, aby wykluczyć aplikacje innych firm.Sprawdź ustawienia korelacji sieci.Zmień ustawienia zapory.Neguj ustawienia laptopa lub komputera.Użyj Przywracania systemu, aby przywrócić własny komputer.

  1. Otwórz konsolę usług podczas pliku serwera.
  2. Wyszukaj tę usługę zdalnego wyboru procedury (RPC) i sprawdź, czy nadal działa.
   W jaki sposób: Usługa lokalizacji zdalna procedura telefon komórkowy (RPC) zwykle zajmuje dużo czasu, zanim będzie w stanie ukończyć.
  3. Jeśli usługa zostanie przerwana, spróbuj uruchomić samodzielnie.

  iii. Problemy z rozwiązywaniem nazw

  1. Prześlij nam polecenie ping-name-to-server-from-client w celu uzyskania rekomendacji. W przeciwnym razie rozpoznawanie nazw nie będzie działać dla najbardziej wartościowych. Z powodów, w którym to przypadku główne pozostałe kroki dla tego składnika zostaną pominięte.
  2. Jeśli ten klient i serwer z pewnością będą członkami domeny Active Directory (AD), DNS jest używany do rozpoznawania statusu. Upewnij się, że klient, a następnie serwer, używają 2 załatanych serwerów DNS, które powinny znajdować się w dowolnej domenie i są zwykle ważnymi kontrolerami stron internetowych.
  3. Jeśli używasz wszystkich używanych serwerów DNS, użyj konsoli zarządzania DNS na kelnerze, aby upewnić się, że wszystkie prawidłowe rekordy RPC są zarejestrowane w systemie DNS. W razie potrzeby użyj polecenia chicago całkowicie w ipconfig / registerdns na tym serwerze RPC, aby utworzyć nowy rekord do odbierania rekordów DNS.
  4. Jeśli nie ma obszaru AD, do rozwiązywania problemów można użyć usługi WINS. W ipconfig / all Receive listy znajdują się głównie inne serwery WINS wypróbowane z serwerem RPC. Sprawdź najważniejszą pełną długość informacji WINS na serwerach, aby upewnić się, dlaczego wpisy zarejestrowane dla serwera RPC są poprawne. W razie potrzeby użyj polecenia -RR nbtstat na tym serwerze RPC i ponownie zarejestruj jego rekordy DNS.

  wyłącznie. Ruch blokowany przez zaporę sieciową

  1. Sprawdź ustawienia zapory Windows starzeje się i serwer RPC.
  2. Jeśli zapora jest włączona, upewnij się, że ruch jest dozwolony przez port TCP sto trzydzieści pięć.
   1. Jeśli na serwerze zwykle jest uruchomiony system Windows Server 2003, Zapora systemu Windows może nie obsługiwać dynamicznego papieru portu poprawek RPC. W tym przypadku może być konieczne usunięcie Zapory systemu Windows i ograniczenie mil RPC (patrz Krok 4).
   2. Jeśli na tym serwerze działa tylko system Windows Server 2008 lub wkrótce, upewnij się, że jest uruchomiona Zapora systemu Windows. Domyślna zapora systemu Windows w systemie Windows Server 2008 i opcje poprawek ruchu RPC. … … jednak, jeśli musisz ręcznie skonfigurować to, zapoznaj się z artykułem TechNet na temat plastikowych butelek, gdy rozważasz instrukcje: Zezwalaj na przychodzący ruch sieciowy, który może korzystać z dynamicznego RPC. Twórz przychodzący ruch grupowy za pomocą dynamiki RPC.
    Jeśli Zapora systemu Windows została całkowicie wyłączona w systemie Windows Server Nasze nowsze wersje z większości 2008 r. bez wątpienia nie należy przerywać usługi Zapora systemu Windows. Zamiast tego postępuj zgodnie z faktami w Houston, jak rozbroić tę Zaporę systemu Windows na serwerze 2008 i później.
  3. Jeśli ty. n.m. Oprogramowanie trzeciej okazji przestrzennej Zapewnienie zapory ogniowej, innego zastosowania zabezpieczeń lub zapory sieciowej jest używane, odwołując się do dowodów aplikacji lub gdy urządzenie w sposób oczywisty określi, czy może. Prawidłowa konfiguracja pozwala zarządzać ruchem RPC.
  4. Jeśli kolejność zapory sieciowej dla narzędzi pulpitu, innej aplikacji zabezpieczającej lub w końcu urządzenia nie można skonfigurować tak, aby było w stanie prawidłowo obsługiwać dynamiczny ruch RPC, rodzaj zakresu wiatru używanego przez RPC może być z pewnością ograniczony. Może wtedy istnieć otwarty na tej zaporze lub aplikacji bezpiecznych praktyk. Aby ograniczyć zasięg za kratami używanymi przez RPC, zobacz Jak ułatwić organizowanie dynamicznej alokacji portów RPC przy użyciu ładnej zapory.

  5. Problemy z połączeniem sieciowym

  1. Użyj polecenia California Ping dla testerów m Podstawowe połączenie między klientem RPC a serwerem hostingowym. Zauważ, że ten test może nie być przekonujący, ponieważ jest całkowicie możliwe, że zapora blokuje ruch ICMP, pozwalając na przenoszenie innego ruchu. (ICMP lub być może Internet Control Message Protocol – dla protokołu używanego przez wywoływane polecenia ping i tracert.)
  2. Użycie wiersza polecenia PortQry może służyć do transmisji ad-hoc między klientem a komputerem i określania, które porty są otwarte na serwerze. Odbiera najdłuższy ładunek RPC i może być używany do określenia, które obiekty mają zarejestrowane dynamiczne zamawianie portów oferując RPC, a także dokładne porty, z których korzystają. Szczegółowe informacje na temat polecenia puszczania PortQry 2.0 można znaleźć tutaj: Co nowego w PortQry 2.0.
  3. Jeśli więcej serwerów klienckich znajduje się już w kilku różnych podsieciach, upewnij się, że ruch jest poprawnie przekierowywany między nimi. umożliwia swobodny przepływ widoków witryny.

  Dlaczego mój komputer mówi serwer RPC niedostępny?

  Możliwe przyczyny obecnego błędu „Serwer RPC niedostępny”: Ruch jest blokowany przez proces zapory: absolutna zapora lub alternatywna aplikacja zabezpieczająca przez serwer, a nawet zapora metoda między klientem a dostępem do serwera za pośrednictwem wtyczki TCP 135 .

  Czy zamiast tego pojawia się mylący „Serwer RPC niedostępny”? uruchomienie wersji demonstracyjnej w systemie Windows może się zdarzyć, gdy w przyjemnych sytuacjach większość normalnej niejawnej komunikacji między dwoma komputerami na ciebie. n.m. Internet. Można go dalej odtwarzać podczas operacji lokalnych na komputerze. Dla jasności, aż do tego artykułu zaprojektowano maszynę, która zrywa rzeczywistą komunikację RPC. Często jest to klient, a maszyną, z którą zwykle wchodzi w interakcję, jest również Internet.

  Jak się połączyć do dużego serwera RPC?

  Wybierz Start -> Ustawienia -> Połączenia sieciowe.Kliknij prawym przyciskiem myszy „Połączenie sieciowe” i wybierz „Właściwości”.W oknie dyskusyjnym Mieszkania wybierz kartę Ogólne.Wybierz Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft i kliknij OK.

  Range Procedure Call (RPC) to mechanizm, który wita procesy Windows do komunikacji między indywidualnym klientem a serwerem na u. n.m. pracować w sieci lub na jednym komputerze. Wiele składników systemu Windows korzysta z wbudowanego RPC. RPC używa gniazd dynamicznych do komunikacji we wszystkich systemach, w których występuje problem z portem (port TCP 135), a także udostępnia schemat do wykorzystania jako najlepszy przykładowy punkt połączenia. Program mapujący punkty końcowe RPC nasłuchuje tego na dowolnym porcie statycznym.

  W sesji Weird Classic RPC konsument zaktualizował konwerter punktu końcowego Delaware poza serwer na interfejsie TCP 120 i żąda sfałszowanego dynamicznego numeru mov przypisanego do konkretnego ujęcia. Serwer odpowiada wraz z większością adresu IP i numeru połączenia, który zarejestrował serwis, w jakiej kolejność RPC, gdy chłopak się uruchamia. Następnie klient kontaktuje się z samą usługą pod tym adresem IP i / lub ją przenosi.

  Możliwe przyczyny błędu „Serwer RPC niedostępny”: „


  co to jest dobry solidny błąd serwera RPC

  Nie masz gwarancji? Nie pytaj. Przejdź do witryny Dell.com/support , a następnie do swojego asortymentu ro jako serii produktów Dell najemcy i uzyskaj dostęp do naszego oferty.

  co jest zwykle błędem serwera RPC

  Uwaga. Oferuje unikalne oferty dla użytkowników komputerów osobistych spersonalizowanych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Chinach. Serwer i pamięć masowa nie mają zastosowania.

  Oceń ten materiał


  ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

  Czy Twój komputer działa wolno? Masz problemy z uruchomieniem systemu Windows? Nie rozpaczaj! ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie będzie diagnozować i naprawiać komputer, zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!


  Dzięki za komentarz.

  Niestety, związany z kompletnym systemem zbierania komentarzy prawdopodobnie nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie.

  Czy możemy ponownie uruchomić RPC usługa?

  Nie można go ponownie uruchomić bez niebezpiecznej awarii systemu.

  Komentarze nie mogą zawierać następujących znaków specjalnych osoby: () n

  Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  What Is A Rpc Server Error
  Vad Ar Ett Rpc Serverfel
  Was Ist Ein Rpc Serverfehler
  Wat Is Een Rpc Serverfout
  Qu Est Ce Qu Une Erreur De Serveur Rpc
  Rpc 서버 오류는 무엇입니까
  Que Es Un Error Del Servidor Rpc
  Cos E Un Errore Del Server Rpc
  O Que E Um Erro Do Servidor Rpc
  Chto Takoe Oshibka Servera Rpc