Jak Pomóc Naprawić Błędy Gnu Libiconv, Prawdopodobnie Nie Problemy

ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

 • Krok 1: Pobierz ASR Pro
 • Krok 2: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • Krok 3: Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione przez skanowanie komputera za pomocą ASR Pro
 • Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  W ciągu ostatnich kilku lat niektórzy z naszych użytkowników znaleźli znane nie gnu libiconv. Ten problem może wystąpić z kilku powodów. Omówmy to poniżej.

  Informacje Po

  Zdarzenie dotyczące firmy Microsoft:

  ASR Pro: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

  Czy Twój komputer działa wolno? Masz problemy z uruchomieniem systemu Windows? Nie rozpaczaj! ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie będzie diagnozować i naprawiać komputer, zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Więc nie czekaj — pobierz ASR Pro już dziś!


  Przyczyna:

  To zdarzenie jest rejestrowane po tym, jak usługa publikowania domen w sieci Web nie może zarejestrować adresu URL .

  Rozdzielczość
  Błąd gnu libiconv nie

  Usuń: zduplikowany

  link
  Witryny ze zduplikowanymi linkami URL spowodują wyłączenie jednej z tych prawdziwych stron internetowych. Nie sprawdzaj, czy zduplikowane adresy URL aplikacji powinny być zarejestrowane w plikach ApplicationHost.config lub Web.config. Aby naprawić nagrywanie, upewnij się, że katalogi internetowe zawierają te same linki. Następnie regulujesz swoje wiązania w razie potrzeby i jako ponowne uruchomienie witryny.
  Określ, a strony internetowe czasami dzielą te same połączenia. i wybierz „Uruchom w roli administratora”.
  3.W rozwiniętym panelu „Połączenia dotyczące Menedżera IIS” wpisz nazwę komputera.
  4.Kliknij lewym przyciskiem myszy folder „Witryny”. Lista witryn na hoście jest wyświetlana po prawej stronie, podobnie jak w przypadku każdego widoku funkcji. Wiązanie wszystkich stron internetowych jest oznaczone jedynie emotikonami w oprawach.
  5. Przeglądasz listę za pomocą kotwic, a następnie znajdujesz witryny z tymi samymi zestawami właściwości kotwicy. W tymNastępnie znajdź dwie witryny, z których dwie mają kotwicę (http)*:80.
  B. Usuń zduplikowane łącze
  Aby usunąć łącze lustrzane:
  1.W Menedżerze IIS, w nowym panelu Połączenia wybierz zawartość sieci Web, którą chcesz skonfigurować.
  2.W panelu kliknij opcję wewnątrz Akcje, sekcja Linki… . . !
  3.Aby zmienić istniejący link, wybierz elementy i kliknij Edytuj.
  4.Aby dodać dodatkową prezentację, kliknij Dodaj…
  5.Po dokonaniu wyboru należy przeprowadzić wstępną kontrolę unikalności linków do witryny, kliknij Kliknij przycisk OK, a następnie wróć Zamknij.
  Witryna internetowa C.Computers
  Aby ponownie uruchomić witrynę:
  1.W niektórych usługach internetowych. panel W „Połączeniach” określ witrynę, w której chcesz rozpocząć.
  2.W panelu „Działania” kliknij, aby pozytywnie „Zatrzymać”, zatrzymać całą witrynę.
  3.W tych „Działaniach” ”, kliknij przycisk „Start” , uruchom witrynę.
  Sprawdź.
  Aby upewnić się, że witryna jest uruchomiona w trybie online, użytkownicy mogą również użyć funkcji Nary gestio z usług internetowych, a tym samym narzędzia wiersza poleceń appcmd.
  Ty musisz być administratorem lub posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju operacji.
  Upewnij się, że witryna może działać.Cena Korzystanie z appcmd – Square: 1.Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Kliknij Start, Wszystkie programy, kliknij Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz Uruchom dla tego administratora.
  2.Zmień katalog %SystemDrive%Windows na NormalSystem32inetsrv.
  3.Uruchom następujące kontrola: appcmd.exe rekord witryny -site.name:”Nazwa witryny”. Gdy firma zostaje założona, dane wyjście wyglądają następująco:
  SITE „Witryna pod adresem (id:1,bindings:http/*:80:,state:Rozpoczęto)
  Domyślnie” sprawdź tę konkretną witrynę — witryny internetowe rozpoczynają się od ustawienia Menedżera IIS:
  1.Kliknij Start, kliknij Zarządzaj, kliknij Zarządzaj, a następnie kliknij Narzędzia administracyjne.
  2.Kliknij prawym przyciskiem myszy Internetowe usługi informacyjne (IIS ) i uruchom aplikację „Uruchom jako administrator ”. .
  3.W części Połączenia rozwiń nazwę małego komputera.
  4.W panelu Połączenia klikaj często węzeł Witryny.
  5.W widoku Funkcje sprawdź nazwę site.Status Web Site prawdopodobnie pojawi się pod Twoim obecnym emotikonem statusu. Jeśli witrynę można opisać jako rozpoczętą przy użyciu protokołu HTTP, potwierdzi to jako spłaszczony proces (http).

  Przyspiesz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  Error Gnu Libiconv Not
  Erro Gnu Libiconv Nao
  Oshibka Gnu Libiconv Ne
  Erreur Gnu Libiconv Pas
  Errore Gnu Libiconv Non
  오류 Gnu Libiconv 아님
  Fel Gnu Libiconv Inte
  Fehler Gnu Libiconv Nicht
  Error Gnu Libiconv No
  Fout Gnu Libiconv Niet